روز امتحان

روز امتحان
مهدی خانبابا تهرانی
حذف و درسی ٓاه چپ سنتی هنوز نیاموخته است.
»روز امتحان« داستان کوتاه یا بخشی از خودزندگی نامه احمد قاسمی ، از چهرههای موثر و از رهبران مطرح چپ ایران است. به رغم گذشت بیش از ۴ دهه از تاریخ نگارش آن به دلیل ارایه تصویری زنده از یکی از بارزترین نمودارهای شیوههای چپ ایران در حذف مخالفان و نیز به دلیل ارایه تابلویی جاندار از موقعیت اادرهای حرفهای سیاسی ایرانی در تبعید، چندان روز و تازه است ٓاه انگار در باره موقعیت ٓانونی ما نوشته شدهٓ است.
حذف فرهنگی و گاه فیزیکی مخالفان نظری ، به رغم همه تحوالتی ٓاه در سه دهه ٓانونی در جهان و در منظر و شیوههای چپ ایران رخ داده است، هنوز از مشخصههای بارز بخش مهمی از چپ سنتی ما است ٓاه از بستر جامعهای استبدادی برخاسته، در متن خشکترین و سطحیترین برداشتها از مارٓاسیزم رشد ٓارده و در برخورد با گذشته خود تنها به لمس رویههای ظاهری، بازیهای زبانی، تغییر ترمینولوژی و واژهها بسنده ٓارده است. احمد قاسمی حذف استالینی را با جان و هستی خود تجربه ٓارد. ادامه‌ی خواندن

متن سخنرانی مهدی خانبابا تهرانی در مراسم یادبود بیستمین سالگرد ترورعبدالرحمن قاسملو

متن سخنرانی مهدی خانبابا تهرانی در مراسم یادبود بیستمین سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو در برابر پارلمان اروپا (بروکسل) ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۹ برابر با ۲۲ تیرماه ۱۳۸۸
خانم‌ها، آقایان، حضار محترم!
من، امروز به احترام دوست و هم‌رزم دیرینه‌ام دکتر عبدالرحمن قاسملو که بیست سال پیش در چنین روزی در وین، پایتخت اتریش همراه با عبداله قادری آذر و فاضل رسول محمود سر میز مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی ترور شدند، به اینجا آمده‌ام تا در مقابل پارلمان اروپا در حضور شما، فریاد دادخواهی‌ام را به گوش نمایندگان پارلمان اروپا برسانم.
قاسملو در سیزدهم ژوییه ۱۹۸۹ در حالی ترور شد که بر اساس اعتقاد بر اصل گفتگو و مذاکره برای حل مسالمت آمیز مسئله کردستان به این ملاقات رفته بود. علیرغم مدارک غیر قابل انکار در هنگام ترور، دولت اتریش به پلیس و دستگاه قضایی این کشور اجازه اتمام تحقیقات و دادرسی پرونده را نداد. در نتیجه، این جنایت کم نظیر که در قلب یکی از کشورهای دموکراتیک اتحادیه اروپا به وقوع پیوست، بدون کیفر ماند.
پس ازگذشت بیست سال از این رویداد، نیروهایی مترقی و دموکرات ایرانی بر این باورند که بازگشایی پرونده این جنایت ضرورتی بدیهی و امری امکان پذیر است. عدالت و انسانیات حکم می کند که حقیقت این واقعه با اتکا به مدارک به دست آمده در هنگام ترور و با توجه به شواهد تازهتری که بخشی از آنها حاکی از دست داشتن محمود احمدی نژاد در این جنایت است، از طریق منابع قانونی آشکار گردد.
اجرای عدالت در این خصوص تنها راه جبران بخشی از بی عدالتی است که ۲۰ سال پیش در حق مردم کردستان و آزادی خواهان ایران صورت گرفته است. مسیر رویدادهای اخیر مبین این نکته است که چنین اقدامی گامی در جهت پیشبرد اهداف دموکراسی خواهانه در ایران و تقویت امنیت ملی در کشورهای اروپایی نیز خواهد بود. ادامه‌ی خواندن