به‌یاد هوشنگ کشاورز صدر

برای مراسم یادبود هوشنگ، روز یک‌شنبه بیست و یک‌ام اسفندماه ۹۱ در پاریس